Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Zgorzelcu

kk powiatowe zawody klas I-IV

kk powiatowe zawody klas I-IV

kk Powiatowa Gimnazjada L.A. 2013

kk gimnazjada L.A. powiat 2013

kk 4-bój L.A. powiat

4 - bój L.A. powiat K i M

kk igrzyska L.A. powiat

igrzyska L.A. powiat 2013

kk Licealiada L.A. powiat

kk Licealiada L.A. 2013

Więcej artykułów…

  1. kk liga L.A. gimnazjów powiat